Registratieovereenkomst

Door het bezoeken van "SMF FORUM" (hierna genoemd "wij", "ons", "onze", "SMF FORUM", "https://www.railsim.nl/forum_2012"), ga je automatisch akkoord met de voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, bezoek of gebruik "SMF FORUM" dan niet langer. We hebben het recht om de voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen ons best doen om je hiervan tijdig op de hoogte te brengen, het is echter aan te raden om zelf de voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Ga je niet akkoord met deze wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van "SMF FORUM". Blijf je gebruik maken van "SMF FORUM", dan ga je automatisch akkoord met de wijzigingen en of toevoegingen.

Door gebruik te maken van het railsim forum, verplicht je je zelf om ook gebruik te maken van de Two factor authentificatie. De veiligheid van je gegevens worden op deze manier beter beschermd tegen hackers.

Dit forum draait op smf forum software. smf is een bulletinboardoplossing die is uitgebracht onder de "GNU General Public License v2" (hierna "GPL").

Je verklaart geen berichten te plaatsen die kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, dreigend, seksueel georiënteerd of enig ander materiaal bevat die de wetten van je eigen land, het land waar "SMF FORUM" is gehost of internationale wetgeving kunnen schenden. Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat je met onmiddellijke ingang en permanent wordt verbannen van dit forum. Tevens kan je provider worden ingelicht. De IP-adressen van alle berichten worden opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen waarborgen. Je gaat er mee akkoord dat "SMF FORUM" het recht heeft om ieder onderwerp te verwijderen, te wijzigen, te sluiten of te verplaatsen wanneer zij dit nodig achten. Als gebruiker ga je ermee akkoord, dat de informatie die je bij ons invoert wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zónder je toestemming, kan "SMF FORUM" nóch railsim.nl verantwoordelijk worden gehouden voor een hackpoging die ertoe kan leiden dat de gegevens vrijkomen.


English:
By visiting "SMF FORUM" (hereinafter referred to as "we", "us", "our", "SMF FORUM", "https://www.railsim.nl/forum_2012"), you automatically agree to the terms and conditions . If you do not agree to these terms, please do not continue to visit or use "SMF FORUM". We have the right to change the conditions at any time and will do our best to inform you in a timely manner, but it is advisable to check the conditions regularly for changes. If you do not agree with these changes, please stop using "SMF FORUM". If you continue to use "SMF FORUM", you automatically agree to the changes and/or additions.

By using the railsim forum, you oblige yourself to also use Two factor authentication. In this way, the security of your data is better protected against hackers.

This forum runs on smf forum software. smf is a bulletin board solution released under the "GNU General Public License v2" (hereinafter "GPL").

You agree not to post any abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, sexually-orientated or any other material that may violate any laws be it of your country, the country where "SMF FORUM" is hosted or International Law. Posting such messages may result in immediate and permanent ban from this forum. Your provider can also be informed. The IP addresses of all messages are stored to guarantee these conditions. You agree that "SMF FORUM" have the right to remove, edit, move or close any topic at any time should we see fit. As a user, you agree that the information you enter with us will be stored in a database. Although this information will not be provided to a third party without your consent, neither "SMF FORUM" nor railsim.nl can be held responsible for any hacking attempt that may result in the data being released.

Privacyverklaring


SMF FORUM - Privacybeleid
Dit beleid legt in detail uit hoe "SMF FORUM" samen met zijn verbonden diensten en bedrijven (hierna "wij", "ons", "onze", "SMF FORUM", "https://www.railsim.nl") en SMF FORUM (hierna "zij", "hun", "zijn", "smf-software", "www.sfm.com") de informatie die wordt verzameld gedurende een bezoek aan dit forum, wordt gebruikt (hierna "je informatie").

Je informatie wordt op twee manieren verzameld. De eerste manier is door het gebruik van zogenaamde cookies. De smf Forum software maakt  cookies aan (kleine tekstbestanden die naar de tijdelijke internetbestanden van je computer worden gedownload). De eerste twee cookies bevatten een indentificatienummer (hierna "user-id") en een anoniem sessienummer (hierna "session-id"). Deze twee nummers worden automatisch door de software aan je toegewezen. Een derde cookie zal worden aangemaakt wanneer je onderwerpen hebt gelezen op "SMF FORUM". Deze cookie wordt gebruikt om op te slaan welke onderwerpen gelezen zijn en verbetert daarmee je gebruikerservaring.

Wij kunnen ook buiten de software cookies aanmaken wanneer je "SMF FORUM" bezoekt, hoewel dit document daarop niet van toepassing is. Deze tekst heeft betrekking op de pagina's die worden aangemaakt door de phpBB-software. De tweede manier is waarin wij je informatie verzamelen door wat je aan ons verstuurt. Dit is onder andere het plaatsen als een anonieme gebruiker (hierna "anonieme berichten"), registreren op "SMF FORUM" (hierna "je account") en berichten die verstuurd zijn na je registratie en wanneer je bent aangemeld (hierna "je berichten").

Je account bevat minstens een unieke identificeerbare naam (hierna "je gebruikersnaam"), een persoonlijk wachtwoord om te kunnen aanmelden op je account (hierna "je wachtwoord") en een persoonlijk, geldig e-mailadres (hierna "je e-mail"). Je informatie voor je account op "SMF FORUM" is beveiligd door de privacywetgeving die geldt in het land waar dit forum gehost wordt. Alle informatie naast je gebruikersnaam, je wachtwoord en je e-mailadres die vereist is bij het registratieproces op "SMF FORUM" is verplicht of optioneel, dat is een keuze van "SMF FORUM". Je hebt altijd zelf de mogelijkheid te bepalen welke informatie van je account openbaar wordt weergegeven. Verder heb je ook de mogelijkheid om in te stellen of je de e-mails die automatisch worden gemaakt door de phpBB-software wil ontvangen.

Je wachtwoord is versleuteld (en kan niet worden ontsleuteld) waardoor het op een veilige manier is opgeslagen. Toch is het niet aan te raden dat je hetzelfde wachtwoord gebruikt op meerdere websites. Je wachtwoord is het middel waarmee je op je account op "SMF FORUM" kan aanmelden, bewaar het dus veilig en geef het nooit aan iemand van SMF FORUM", phpBB of een andere derde partij. Als je het wachtwoord van je account bent vergeten, kun je de "Ik ben mijn wachtwoord vergeten"-optie gebruiken bij het aanmeldvenster. Dit proces vereist dat je gebruikersnaam en e-mailadres opgeeft van je gebruikersaccount, waarna de phpBB-software een nieuw wachtwoord zal genereren en zal opsturen naar het e-mailadres, zodat je je opnieuw kunt aanmelden.


SMF spam blocked by CleanTalk